Tillbaka till mätinstruktioner

5.18 AVVIKELSE FRÅN GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR TIMMER AV EK TILL BJERNAREDS SÅGVERK

 

Köpare
Bjernareds sågverk

 

Sortimentskod/trädslag
Ektimmer (0180). Övriga trädslag vrakas.

 

Mätmetod
Stockmätning

 

Tillredning
Stock med ojämnhet över stockens mantelyta på mer än 5 cm vrakas. Fällkam eller annan ojämnhet i ändyta överstigande 5 cm behandlas med avkortning om 5 dm. Torrstock tillåts inte. Stock ska vara fri från kol, sot, sten, metall och plast i ved och bark. Rotben tillåts.

 

Dimensioner

 

Längd


Minimilängd:

310 cm (efter avkortning 280 cm)

 

Diameter
Minimidiameter: 18 cm to ub

 

Maximidiameter: 75 cm ub

 

Redovisning
Sortimentskod 0180.  Kvalitet 0 eller 9. Ektimret toppmäts och redovisas med måttslag 35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet

 

Bjernaredstimmer ek
 

Frisk kvist Tillåts
Torr/Röt kvist Tillåts
Vattskott Tillåts
Dubbelsplint Tillåts
Frostspricka En ringspricka eller två mindre raka sprickor tillåts

Övriga sprickor

 

Solsprickor tillåts. Genomgående spricka tillåts inte. Andra fel såsom lyror, barkslag och ytterligare sprickor(inklusive kap- och fällsprickor) får förekomma mot skäligt avdrag.

Röta Röta utanför toppcylindern tillåts

Krök

 

 

Båghöjd (oberoende av krökens placering): Max 1% av stocklängden. 1)
Släng- 2) och ändkrök 1) tillåts mot skäligt avdrag

Övrigt

För splintved utöver 25 mm i toppänden görs nedsättning av diametern.

Gammal stock (lagringsskadad men ej torrstock) accepteras mot avdrag med diameternedsättning motsvarande splintveden samt längdavdrag på 2 dm

 

1) Totalavkortning
2) Max 2 cm diameter