Tillbaka till mätinstruktioner

5.12 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR EKSÅGTIMMER TILL ALMO HARDWOOD

 

Köpare
Almo Hardwood

 

Sortiment
Ektimmer 0180 (enstaka stockar av ask och alm tillåts)

 

Dimensioner

 

Längd
26-32 dm (A-stock minst 24 dm). Avkortning tillåts ned till 24 dm (A-stock 20 dm). Överlång stock kortas till maxlängd.
För leveranser från Gustafsborg tillåts A-stock upp till 42 dm.
För leveranser från Gustafsborg tillåts C-stock med minsta toppdiameter 40 cm ub ned till 25 dm längd.


Diameter
Minsta toppdiameter

 

Faner 40 cm ub
Kvalitet A-C 20 cm ub

 

 

Max diameter 95 cm ub

Stockar med rotdiameter 96 - 125 cm mäts in, men diameteravdrag görs med 6 cm. För att dessa stockar

ska godkännas, måste de dock vara väl tillredda och av en god kvalitet (minst B-stock).


Redovisning
Sortimentskod 0180. Godkänd fanerstock (endast rotstock) redovisas med kvalitet 7.

 

 

Kvalitet

 

Klass A

Klass B

Klass C

Ytved 2,5 cm. För ytved därutöver görs fullt avdrag. 2,5 cm. För ytved därutöver görs fullt avdrag. 4 cm. För ytved därutöver görs fullt avdrag.
Frisk kvist Högst en frisk kvist per meter av stockens längd med en största diam av 20% av stockens toppdiam. På stock under 30 cm tillåts ej kvist Högst två friska kvistar per meter av stockens längd med en sammanlagd diam av 40% av stockens toppdiam Högst tre friska kvistar per meter av stockens längd med en sammanlagd diam av 50% av stockens toppdiam 1)
Torr kvist Tillåts ej Högst två torra kvistar per meter av stockens längd med en sammanlagd diam av 20% av stockens toppdiam Högst tre torra kvistar per meter av stockens längd med en sammanlagd diam av 30% av stockens toppdiam 2)
Rötkvist Tillåts ej Tillåts ej 3) Högst en rötkvist per meter av stockens längd med en största diam av 20% av stockens toppdiam 2)
Totalt antal kvist  Högst tre kvistar per meter av stockens längd Högst fyra kvistar per meter av stockens längd
Vattskott Högst två per meter Högst fyra per meter Tillåts
Dubbelsplint Tillåts ej Ljus dubbelsplint tillåts. Mörk dubbelsplint tillåts ej Ljus dubbelsplint tillåts. Mörk dubbelsplint tillåts ej
Frostspricka Tillåts ej En djup eller en bred rak spricka eller två mindre raka sprickor. Ringsprickor tillåts ej Högst två sprickor. Om flera sprickor förekommer görs skäligt avdrag
Övriga sprickor Solsprickor tillåts Solsprickor tillåts. För övriga sprickor görs skäligt avdrag   Solsprickor tillåts. För övriga sprickor görs skäligt avdrag 
Röta Tillåts ej Högst 15% av stockens diam. Ej genomgående Högst 25% av stockens diam. Ej genomgående
Växtvridenhet Max 2 cm per löpmeter Max 2 cm per löpmeter Max 5 cm per löpmeter
Krök Båghöjd: högst 3% av stocklängden Båghöjd: högst 3% av stocklängden Båghöjd: högst 3% av stocklängden

 

      
Timret ska vara tillrett av levande träd. Halv kvist i stockände räknas ej.

1) För leveranser från Gustafsborg: Högst tre friska kvistar per 3 meter av stockens längd. Max diameter 12 cm
2) För leveranser från Gustafsborg: Högst tre torr-/rötkvistar per 3 meter av stockens längd. Max diameter 8 cm

3) En felfri stock (+35 cm ub) med enbart 1 rötkvist ska klassas som B

Om en stock har mer än 5 torrkvistar eller om den sammanlagda storleken av kvistar överstiger 50% av toppdiametern så ska stocken klassas som C.

På stockar som är för korta för att klara avkortning, får avdrag för mindre sprickor göras genom

nersättning av diameter.

Stockar, +30 cm, som innehåller tvärkrök eller krök i fler än ett led, får mätas in utan att klassas ned, mot

att diameteravdrag görs med upp till 4 cm. Det förutsätts dock att krökarna ligger i samma såglinje, att

sågcylindern efter nersättning är opåverkad samt att stocken i övrigt är av en god kvalitet (minst B-stock).