Tillbaka till mätinstruktioner

6.03 ARBETSRUTIN FÖR UTTAG AV BRÄNSLEPROV VID BESTÄMNING AV TORRHALT OCH VÄRMEVÄRDE

 

Följande arbetsrutin ska tillämpas för uttag av bränsleprov vid bestämning av torrhalt och värmevärde:

  • • Minsta öppning på provtagningsutrustning (spade/skopa/sond) 125 mm
    • Prov tas på 6 provpunkter per lass
    • Proven fördelas likformigt över lassets yta och tas minst 10 cm under lassets yta
    • Varje prov ska vara på minst 1,5 liter
    • Blanda och skapa ett generalprov på 3 liter (en form)

 

Det är tillåtet att ta prov på fler provpunkter/öka provstorleken om det är motiverat. För grövre material kan öppningen på provtagningsutrustningen behöva ökas.