Tillbaka till mätinstruktioner

6.07 ARBETSRUTIN FÖR UTTAG AV BRÄNSLEPROV VID BESTÄMNING AV TORRHALT OCH VÄRMEVÄRDE PÅ MÖLNDALS ENERGI

 

Mätplats
Mölndals Energi

 

Följande arbetsrutin ska tillämpas för uttag av bränsleprov vid bestämning av torrhalt och värmevärde vid provtagning med borr:

 

• Färre borrprov behöver tas per leverans för att uppnå samma noggrannhet som vid vanlig manuell provtagning. Tre borrprov per lass (som delas ned till ett generalprov) tas i normalfallet. För leveranser där variationen är onormalt stor rekommenderas att antalet borrprov ökas till fyra.

 

• Uttaget av borrprover bör spridas över leveranserna, både över dess yta, men även över dess djup. För att göra detta enklare ska borrningen slumpas mellan tre olika djup; maximalt djup, medeldjup och grunt. För varje leverans ska minst en borrning av respektive djup ske, men deras inbördes ordning slumpas mellan olika leveranser.

 

• Vid tömning av borren töms allt material på borren ner till bordet på mätbryggan. Detta upprepas på samtliga borrningar i leveransen och hela det stora samlingsprovet blandas därefter om ordentligt på bordet innan generalprovet tas ut från detta samlingsprov.