Tillbaka till mätinstruktioner

6.04 INSTRUKTION FÖR UPPMÄTNING, NUMRERING OCH MÄRKNING AV CONTAINRAR (SKÄPPOR) INOM VMF SYD

Före första inmätningstillfället ska en skäppa vara uppmätt och uppmärkt. Om leverans sker med ej krönt skäppa får kröningen ske i direkt anslutning till lossning.

 

Uppmätning av skäppa
Kröning av skäppa ska göras av ett auktoriserat mätande företag. Skäppa mäts invändigt till längd, bredd och höjd med mått i centimeter, se Figur 1.


• Höjden utgör medeltalet av mätningar vid minst sex måttställen
• Längden respektive bredden utgör medeltalet av mätningar vid minst nio måttställen

 

Höjden mäts mellan skäppans botten och sidornas överkant. Referensnivån är den sneda plåtens ovankant (volymsavdrag görs inte för snedplåten eftersom den ska kompenseras av mätaren vid fastställande av höjden). Avdrag för balkar, stag och snedplåtar i bottenkonstruktionen ska regleras i höjdmåttet. För volymberäkning används den korrigerade höjden.

Skäppa

 

Figur 1. Måttställen vid kröning av skäppa.

 

Samtliga mått som utgör underlag för kröningen ska sparas i särskilt register. Skäppas mått ska kontrolleras med ett intervall av max tre år. Skäppa vars mått har förändrats får ej användas utan ny kröning. I mätplatssystemet finns en funktion för kontroll av att datum för uppmätning inte överskrids.

 

Uppmärkning och numrering av containrar (skäppor)
Skäpparegistret utnyttjas gemensamt oberoende av mätplats eller VMF. Varje skäppa ska ha ett unikt skäppanummer. Numret består alltid av 6 positioner där första positionen är S följt av 5 siffror (S anger att skäppan är uppmätt och registrerad inom VMF Syds område). Den andra positionen ska vara VMF:s distriktsnummer där skäppan mäts upp.
Skäppanummer anges för varje enskild skäppa. De fyra följande positionerna utgår från den nummerserie som varje mätplats/distrikt blivit tilldelad (se tabell nedan). VMF Syds distriktsledning ansvarar för tilldelning av ytterligare nummer inom sitt respektive distrikt.

 

För fasta skäppor utgörs skäppaidentiteten av bilens/släpets registreringsnummer.

 

Skäppanummer skall alltid registreras in i mätplatssystemets skäpparegister.


Märkningen av containern (skäppan)
Vid uppmätning av skäppor rekvireras klisterdekaler för uppmärkning från VMF Syd HK
När skäppan mätts upp, märks densamma på bägge sidor med avsedd dekal
Dekalen ska placeras inom området, 1 meter från framkant samt 1 meter från ovankant på skäppan
Tillse att ytan är väl rengjord innan applicering av dekal

 

Distrikt Mätplats

Nummerserie Container

Öst

Mönsterås bruk

S20001-S20999

Öst

Kalmar Energi

S21000-S21999

Öst

Växjö Energi

 S60001-S61999

Öst

Jönköping Energi

S62000-S62999

Öst

Terminal Stockaryd

S63000-S63999

Öst

Neova Vaggeryd

S64000-S64999

Öst

Övrigt distrikt Öst

S22000-S29999

S65000-S69999

Väst

Mörrums bruk

 S40001-S40999

Väst

Nymölla bruk

S41000-S41999

Väst

Borås Energi

S50001-S51999

Väst

Hylte bruk

S53000-S53999

Väst

Trollhättan Energi

 S54000-S54999

Väst

 Göteborg Energi

S55000-S55999

 Väst

Mölndal Energi

S56000-S56999

Väst

Övrigt distrikt Väst

S42000-S49999

S57000-S57999