Tillbaka till mätinstruktioner

7.03 INSTRUKTION FÖR MÄTNING OCH REGISTRERING AV BANKBREDD PÅ VIRKESBIL

 

Mätning och uppmärkning av bankbredder på virkesbil utförs av ordinarie mätningspersonal.

 

 

Mätning och märkning av bankbredd

För mätning och märkning av bankbredd, se "Tillämpningsanvisning till Nationell mätningsinstruktion för travmätning av rundvirke".

 

Registrering av bankbredd i  mätplatssystemet DORIS

 

1. Uppdatering av register
För att inlagda bankbredder i mätplatssystemet ska kunna hämtas upp med automatik vid travdataregistreringen fordras registrering av bankbreddsinformation i bankbreddsregistret, vilket uppdateras via transportörsregistret.

 
2. Komplettering av uppgifter i mallen
För att bankbreddsregistret skall fungera i redovisningen så måste ett tillägg göras i berörd mall. Gå till mallens ”Mätningsuppgifter” och bocka för ”Tabbstopp” efter ”Travens läge" resp ”Tabbstopp” efter ”Längd A".


3. Registrering och redovisning av travmätning
I fliken ”Mätuppgifter” till vänster vid travdataradens början så ska man i fältet ”Läge” markera 1 för bil eller 2 för släp. När det är gjort kommer längdmåttet i längd (A) hämtas från bankbreddsregistret automatiskt och därefter slås korrekt bankbredd in i längd (A).