Tillbaka till mätinstruktioner

7.02 LAGRINGSSKADOR I IMPORTERAD MASSAVED - HANTERING VID SÖDRAS BRUK

 

Det förekommer att importerad massaved, särskilt på sensommar och höst, är angripen av lagringsröta. Speciellt varma somrar ger lagringsrötesvamparna en gynnsam miljö för nedbrytning av vedceller.

 

Massaveden levereras med båt till i första hand hamnarna i Karlshamn, Mönsterås och Varberg.

 

När båten ankommit hamnen görs av VMF:s personal en besiktning av vedens kvalitet med hänsyn till lagerskador. Konstaterar man att skador förekommer eller att misstanke om skador föreligger ska ett stickprovskollektiv upprättas för den enskilda båten. Detta stickprov gäller endast lagringsskador. Övrig vrak tas ut som vanligt i samband med den ordinarie inmätningen.

 

För importved som anländer till Sverige mellan 1 augusti och 30 november ska det för varje båtlast alltid upprättas ett stickprovskollektiv för undersökning av andelen lagringsröta. Om de utslumpade stickproven vid besiktning på mätbrygga utgörs av färsk ved så behöver inte provet läggas upp för vidare undersökning/kapning.

 

En båtlast massaved består normalt av 2000 – 3000 m3fub, och ur den volymen lottas slumpmässigt 5 – 8 provtravar ut.

 

Provtravarna läggs upp på anvisad plats och VMF:s personal utför en provkapkapning. Minst 20 bitar från varje prov kapas 15 cm från tvärsnittet. I det färska kapskäret bedöms rötandelen.

 

Resultatet från undersökningen delges berörda parter genom ett intyg från förrättningsmannen. Resultatet avser yta lagringsröta uttryckt i procent av den
totala grundytan.