Tillbaka till mätinstruktioner

8.23 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TRAVMÄTNING AV GRANTIMMER VID HYLTE

 

Mätplats
Hylte bruk

 

Sortiment
Gransågtimmer (0200)

 

Dimensioner

 

Diameter
Mindiameter 16 cm ub
Maxdiameter 40 cm ub

 

Längd
270 - 579 cm

 

Kvalitet
I enskild stock tillåts max 10% skogsröta. Stock avverkad av ej levande stamdel (torrstock) tillåts (med särredovisning). Dock tillåts ej lagringsröta i enskild bit.

 

Redovisning
I trädslagskolumnen registreras volymandel leveransgill gran som "Gran" medan volymandelen granbarkborreskadad gran (torrstock utan lagringsröta) registreras med trädslag "V" i femte kolumnen.

 

Övrigt
I övrigt gäller VMF Syds generella bestämmelser för granmassaved