Tillbaka till mätinstruktioner

8.43 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GROVBOKSMASSAVED TILL NYMÖLLA ELLER MÖRRUM

 

Mätplats
Nymölla, Mörrum eller bilväg

 

Säljare
Samtliga

 

Sortiment
Grovboksmassaved (1860). Skall vara särsorterad. Endast rödbok tillåts.

 

Tillredning

 

Krökvidd
Krökvidden får maximalt vara lika med stockens största diameter + 30 cm.

 

Kvistning
Kapskäret skall på klyka och kvist med spetsig vinkel nå till botten av klykan. Det räcker att klykan är tät på ena sidan. Max kapvinkel mot stammen 90º.

 

Kvistningskravet på bokmassaved är lika som för tillfredsställande kvistat sågtimmer (t ex kvist grövre än 30 mm får ej vara längre än 55 mm, osv) med nedanstående tillägg:

 

Enstaka avbrutna grenar får förekomma intill 30 cm längd. (Högst 2 st per bit. Om kvistdon gjort ett misslyckat kvistningsförsök räknas kvisten ej som avbruten kvist.)

 

Dimensioner

 

Längd
270 - 330 cm

 

Diameter
Max diameter 125 cm ub

 

Övrigt
Bitar grövre än 60 cm och maximalt 20 % av antalet ned till 50 cm under bark betraktas och redovisas som grovbok (1860). Största ändytediameter per bit beaktas. Klenare bitar vrakas.

 

Observera att alla diametrar mäts i ändytorna. Det innebär att större diameter än maximalt tillåten accepteras längre in på biten (t ex vid klyka).