Tillbaka till mätinstruktioner

8.31 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SPECIALBOKMASSAVED (136K OCH 106K) TILL MÖRRUMS BRUK

 

Mätplats
Mörrums bruk


Sortiment/trädslag
136K eller 106K. Endast rödbok tillåts.


Tillredning


Krökvidd
Bokmassaved skall kunna passera en cylinder med 80 cm diameter.


Kvistning

För kvarsittande kviststump gäller följande mått för dess största tillåtna diameter och längd:

 

Kvistdiameter ub Kvisthöjd
15 mm -Obegränsad
16 mm + < 16 cm

 

Med kvisthöjd avses kvistens längd vinkelrätt ut från stockens mantelyta.
Avbruten kvarvarande gren/kvist räknas ej in i kviststumpens längd. Kvist/gren räknas som avbruten om den
gör mindre motstånd vid böjning än en kvist med diameter understigande 15 mm ub.

 

Kapskäret skall på klyka och kvist med spetsig vinkel nå till botten av klykan. Det räcker att klykan är tät på
ena sidan. Max kapvinkel mot stammen 90º.


Dimensioner


Längd

136K 270 – 330 cm
106K 290 – 580 cm

 

Diameter
Max diameter 60 cm ub (enstaka bitar upp till 70 cm accepteras)


Redovisning
I trädslagsfördelningen för 136K och 106K redovisas:
ÖVRIGT = Volymandel stock (%) utan röta med min.diameter 25 cm ub, max.diameter 60 cm ub
Trädslag "Bok" = Övriga leveransgilla stockars volym (%).

 

 

 


 

 

 

 

Övrigt
Bitar grövre än 60 cm skall särsorteras och levereras som 1860 (grovboksmassaved).

 

Observera att alla diametrar mäts i ändytorna. Det innebär att större diameter än maximalt tillåten accepteras längre in på biten (t ex vid klyka).