Tillbaka till mätinstruktioner

9.74 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GRANTIMMER TILL BJERNAREDS SÅGVERK

 

Mätplats
Bjernareds sågverk (9332)


Sortiment
0220 (utan rotstockar)
0320 (med rotstockar)
Endast gran


Mätmetod
Travmätning


Dimensioner


Längd
Minimilängd/minsta utbyteslängd: 305 cm
Största längd: 58 dm


Diameter
Minsta toppdiameter ub: 12 cm ub
Största diameter: 25 cm i topp ub (enstaka grövre tillåts).


Tillredning
Timret ska vara väl kvistat, dock accepteras tillfredsställande kvistning på upp till 5% av stockantalet.


Kvalitet
Årsringar i bedömningsområde: Minst 10
I övrigt gäller kvalitetskraven enligt VMF Syds generella mätningsbestämmelser för travmätning av
barrsågtimmer (9.08).


Redovisning
Volymandel granstockar (%) med min.diameter 18 cm ub registreras som "Gran" i trädslagskolumnen.
Klenare (diameter <18 cm) granstockars volym (%) registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen.


I övrigt gäller VMF Syds generella mätningsbestämmelser för travmätning av barrsågtimmer (9.08).