Tillbaka till mätinstruktioner

9.32 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SÅGBAR PARKETTKUBB AV EK TILL ALMO HARDWOOD

 

Köpare
Almo Hardwood

 

Sortimentskod/trädslag
Parkettkubb av ek (2780) (enstaka stockar av ask och alm tillåts)

 

Dimensioner

Längd
2,40 - 3,20 meter (enstaka längre accepteras)
Travens verkliga bredd i cm redovisas.

 

Diameter
Min diameter 20 cm ub.
Max diameter 95 cm ub.

 

Kvalitet

Röta Max 25% av ändytan (ej genomgående)
Kvist  Totalt 1,5 x toppdiametern per stock (Alla kvistars (samtliga kvisttyper) sammanlagda diameter får ej överstiga 1,5 x toppdiametern). Dock max 1 rötkvist per meter. Halv kvist i stockände räknas ej.
Vattskott Tillåtes
Krök i en led Max 3% av stockens längd.
Dubbelsplint Fast dubbelsplint tillåts (både ljus och mörk).
Sprickor En djup eller en rak eller två mindre raka sprickor eller en stjärnspricka (max 25% av diametern) eller en ringspricka tillåts.
Övriga fel Fäll- och kapspricka som berör sågutbytet tillåts ej. Enstaka stockar av fjolårsek får ingå (maximalt 10 % av volymen). Kviststump eller ojämnhet mer än 5 cm över mantelytan tillåts ej. Kubben ska vara tillredd av levande träd.

 

Redovisning
Sortimentskod 2780. Klass 0. Om andelen vrak överstiger 15% av volymen mätningsvägras traven.