Tillbaka till mätinstruktioner

9.26 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BRÄNSLEVED TILL JG ANDERSSONS SÖNER

 

Mätplats
J G Anderssons Söner


Sortiment/ trädslag
Bränsleved 5090 (barr och löv) eller 5030 (enbart löv)


Mätmetod/ måttslag

Travmätning m3f ub


Dimensioner


Längd
Minsta längd: 24 dm

Största längd: 57 dm

Redovisning

5090 Barr och löv får ingå Ingen trädslagsfördelning
5030 Löv inklusive ek får ingå Ingen trädslagsfördelning

Trave innehållande barr- och lövstockar redovisas alltid som 5090

 

Övrigt
I övrigt ska virket mätas och redovisas enligt "9.07 Generella mätningsbestämmelser för brännved (bränsleved)"