Tillbaka till mätinstruktioner

9.03 GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR BOKKUBB (RÖDBOK)

Leveransområde
VMF Syd.

 

Mätmetod/måttslag
Travmätning 55 (m3f ub).

 

Trädslag
Endast rödbok om ej annat avtalats.

 

Tillredning
Kubben levereras obarkad, jämnkapad, tillfredsställande kvistad, samt fri från röta, rötkvist, torrkvist, insektsgångar, klykor och större sprickor uppkomna före avverkning. Besvärande rotben tillåts ej.

 

Dimensioner

Längd
27 dm eller 30 dm eller enligt mätorder.
Enstaka stockar får underskrida avtalad längd med högst 3 cm.
Max övermål 20 cm. (Dock tillåts enstaka + 40 cm.)
Kubering skall ske efter avtalad längd.

 

Diameter
Min diam 20 cm ub.
Största diam 60 cm ub.
Eller enligt mätorder.

 

Kvalitet
Änd- och tvärkrökar får ej förekomma.

 

I stockar med en diameter av 25-30 cm tillåts rödkärna upp till 20% av diametern. För stockar 30 cm + tolereras rödkärna upp till 1/3 av diametern.

 

Frisk kvist tolereras 1 per löpmeter med max storlek 30% av diametern.

 

Två vattskott per löpmeter tillåts.

 

Stockar med en avvikelse i en led (långböj) om högst 5% av stocklängden tillåts.

 

Redovisning
Sortimentskod 2660 eller 2760.
Klass 0.
Stycketalsräkning skall göras, såvida köparen ej avstår detta. Vid stycketalsräkning skall totala antalet bitar anges i kolumn styck.


Övrigt

* Kubben skall vara klar för leverans senast 30 april.

   

* Minsta leverans är 5 m3f.