Tillbaka till mätinstruktioner

9.44 MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TÄNDSTICKSVED TILL MÖRRUM OCH MÖNSTERÅS BRUK

 

Mätplats

Mörrum (9200) och Mönsterås (9201)

 

Mätmetod
Travmätning


Sortiment
Tändsticksved (3550). Endast asp tillåts.

 

Dimensioner

 

Minimidiameter: 20 cm ub

 

Minimilängd: 310 cm

Maximilängd: 579 cm

 

Mätning

I övrigt enligt generella bestämmelser för massaved (8.01)