Tillbaka till mätinstruktioner

9.55 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR KINNAREDSTIMMER TILL DEROME

 

Mätplats
Kinnaredssågen (175), Deromesågen (228) och Hylte (193) (för vidare transport till Kinnared)

 

Sortiment
0220 och 0320 (utan rotstockar, men 10% rotstockar accepteras)

Endast gran

 

Mätmetod
Travmätning

 

Dimensioner


Längd
Minimilängd/minsta utbyteslängd: 307 cm
Största längd: 58 dm

 

Diameter
Minsta toppdiameter ub: 12 cm ub
Största diameter: 25 cm i topp ub (enstaka grövre tillåts).

För leveranser med Derome Skog som säljare tillåts vid Kinnaredssågen grövre diameter utan begränsning.

 

Tillredning

Timret ska vara väl kvistat, dock accepteras tillfredsställande kvistning på upp till 5% av stockantalet.

 

Kvalitet
Årsringar i bedömningsområde: Minst 10

I övrigt gäller kvalitetskraven enligt VMF Syds generella mätningsbestämmelser för travmätning av barrsågtimmer (9.08).

 

Redovisning

Volymandel granstockar (%) med min.diameter 18 cm ub registreras som "Gran" i trädslagskolumnen. Klenare (diameter <18 cm) granstockars volym (%) registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen.

 

 

Övrigt

Virkesmätaren skall instruera åkaren om att ev rotstockar i leveransen ska särskiljas i samband med lossning.

I övrigt gäller VMF Syds generella mätningsbestämmelser för travmätning av barrsågtimmer (9.08).