Tillbaka till mätinstruktioner

9.43 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRKUBB TILL KNÄREDSSÅGEN

 

Mätplats
Knäredssågen (9600)


Sortiment
Barrkubb (2700/2720). Endast gran


Dimensioner


Längd
2,55 meter


Diameter
Min diam 10 cm ub
Max diam 36 cm i rot ub

 

Kvalitet

Enligt VMF Syds generella bestämmelser för sågbar barrkubb med följande undantag:
• Max tillåten utbytesförlust får vara 30 cm (tvär- och ändkrökar tillåts ej)


Redovisning
Volymandel stock (%) med toppdiameter 18 cm och grövre redovisas som "Övrigt" i trädslagskolumnen. Övriga stockars volym (%) registreras som "Gran" i trädslagskolumnen

För leveranser från Sveaskog:

Volymandel stock (%) med toppdiameter 16 cm och grövre redovisas som "Övrigt" i trädslagskolumnen. Övriga stockars volym (%) registreras som "Gran" i trädslagskolumnen


Övrigt
I övrigt gäller VMF Syds generella mätningbestämmelser för sågbar kubb av tall och gran