Tillbaka till mätinstruktioner

9.58 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SÅGBAR GRANKUBB TILL KINNARED FRÅN SÖDRA

 

Mätplats
Kinnaredssågen (175)

 

 

Säljare

Södra Skog


Sortiment
2720


Mätmetod
Travmätning


Dimensioner


Längd

Minimilängd: 310 cm (+ 20 cm)

Kuberas efter avtalad längd

 

Diameter
Minsta toppdiameter ub: 12 cm ub
Största diameter: 34 cm ub


Övrigt
I övrigt enligt VMF Syds generella mätningsbestämmelser för sågbar kubb av tall och gran (9.4) med följande undantag:

Max tillåten utbytesförlust får vara 90 cm (tvär- och ändkrökar tillåts ej)