Tillbaka till mätinstruktioner

9.22 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRSÅGKUBB TILL BRÅTHULTS SÅGVERK

 

Mätplats

Bråthults sågverk (9348)


Sortiment/ trädslag
Barrkubb


Mätmetod/ måttslag

Travmätning (måttslag 55)


Dimensioner


Längd
Minsta längd: 305 cm (kortare vrakas)
Kubering efter avtalad längd

 

Diameter

Min. diameter: 12 cm ub

Max diameter: 26 cm ub (enstaka stockar upp till 30 cm ub tillåts)


Kvalitet
Enligt VMF Syds generella bestämmelser för sågbar kubb av barr med följande undantag:
• Båghöjd: Max 2%

Granbarkborreskadad stock/torrstock tillåts (dock utan lagringsröta och insektsskada i veden)

• Inget årsringskrav