Tillbaka till mätinstruktioner

9.07 KOMPLETTERING TILL NATIONELLA MÄTNINGSINSTRUKTIONER FÖR KVALITETSBESTÄMNING AV BRÄNSLEVED

 

För mätning av bränsleved inom VMF Syds område tillämpas ”Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av trädbränslen” kompletterat med följande.

 

 

Sortiment/trädslag

Barrved (5000)
Endast tall och gran får ingå.

 

Lövved (5030)
Alla lövträdslag får ingå samt upp till 5% barrträd. Inmäts som brännved (5090) om mer än 5% ek eller barrträd ingår.

 

Ekved (5080)
Tunga lövträdslag (ek, bok, ask, alm, lind, lönn, rönn, oxel och avenbok) får ingå upp till 100%. I sortiment 5080 accepteras dessutom upp till 5% av andra trädslag. Inmäts som 5090 om mer än 5% andra trädslag ingår.

 

Brännved (5090)
Alla löv- och barrträdslag får ingå.

 

Redovisning

Sortiment Trädslagsfördelning
5000 Barr redovisas som tall
5030 Allt löv utom ek redovisas som övrigt löv, ek med trädslagskod 8.
5080 Ingen trädslagsfördelning.
5090 Barr redovisas som tall. Ek och övriga tunga lövträdslag (bok, ask, alm, lind, lönn, rönn, oxel och avenbok) redovisas som 8. Övrigt löv redovisas som björk.