Tillbaka till mätinstruktioner

9.56 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TRAVMÄTNING AV TIMMER FRÅN SÖDRA PÅ VIDAS MOTTAGNINGSPLATSER

 

Mätplats
Vida Hästveda (9490), Vida Hestra (9240), Vida Borgstena (9150) och Vida Vislanda (9579)

 

Säljare

Södra Skog


Mätmetod
Travmätning


Sortiment
Grantimmer 04

 

Dimensioner


Längd

Borgstena306 cm (minsta byteslängd 280 cm)
Hästveda308 cm (minsta byteslängd 280 cm)
Vislanda​370 cm (0210/0410/0420) , 488 cm (0420) eller 490 cm (0210)(minsta utbyteslängd 280 resp 370 cm)

Kubering efter avtalad längd 370 cm, 488 cm  alternativt 490 cm. I längblandade partier ska virket mätas in i fallande längd. Enstaka 367 och 487 tillåts.

​Hestra​370 cm (minsta utbyteslängd 280 cm)

 

Maximilängd

Borgstena 64 dm 

 

Diameter
Minsta toppdiameter ub: 18 cm ub
Grantimmerstock 75 cm ub och grövre skall vrakas.


Redovisning
Volymandel granstockar (%) med min.diameter 22 cm ub registreras som "Gran" i trädslagskolumnen.
Klenare (diameter <22 cm) granstockars volym (%) registreras som "Övrigt" i
trädslagskolumnen. Volymandelen granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan redovisas med trädslag "V" i trädslagsfältets femte kolumn. Skogsrötan i stock får dock inte vara centrumställd, d.v.s. beröra märgen.