Tillbaka till mätinstruktioner

9.69 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR STOLPAR TILL GUSSIWOOD

 

Mätplats
Gussiwood (9537)


Sortiment/ trädslag
Stolpar av tall (3010) resp gran (3020)

 

Mätmetod/ måttslag
Travmätning (måttslag 55)

 

Tillredning
Virket skall vara jämnkapat och väl kvistat

Dimensioner


Längd
Minsta längd:

Tall 240, 310 eller 370 cm
Gran 370 cm
Avtalad längd får ej underskridas. Kubering efter avtalad längd


Diameter

TallMinsta diameter 10 cm ub. Största diameter 35 cm ub i rot.
GranMinsta diameter 8 cm ub. Största diameter 35 cm ub i rot.


 

Kvalitet

Röta/blånad Tillåts ej
Båghöjd Max 2%
Änd- och tvärkrök Tillåts ej

 

 

Redovisning

Gran:
Volymandel leveransgilla granstockar (%) med min.diameter 11 cm ub registreras som "Gran" i trädslagskolumnen. Klenare leveransgilla granstockars volym (%) registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen.

Tall:

Volymandel leveransgilla tallstockar (%) med min.diameter 15 cm ub registreras som "Tall" i trädslagskolumnen. Klenare leveransgilla tallstockars volym (%) registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen.