Tillbaka till mätinstruktioner

9.13 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BJÖRK- OCH ALKUBB TILL ÖSTRA HULTS ELSÅG

 

Mätplats
Östra Hults Elsåg

 

Sortiment/trädslag
2736. Trädslagen får levereras blandade. Enstaka ek- och askbitar tillåts
2740 eller 2770. Enstaka al- resp björkbitar tillåts när det andra trädslaget ät mätbeordrat

 

Dimension

Längd
3,0 meter. Övermål max 25 cm (enstaka bitar ned till 297 cm tillåts)

 

Diameter
Min diameter 18 cm ub.
Max diameter 70 cm ub.

 

Kvalitet
Kubben indelas i prima och sekunda enligt nedanstående tabell:

 

Prima

Sekunda björk

Sekunda ek och ask

Sekunda al

Diam cm to ub 22 cm + 18 cm + 22 cm + 18 cm +
Frisk kvist Tillåts ej Fem kvistar per bit tillåts med en diam av högst 30% av stockens diam
Torr- och rötkvist Tillåts ej Fem kvistar per bit tillåts med en största diam av 2,5 cm.
Rödkärna, röta Tillåts ej I bitar över 22 cm tillåts rödkärna eller fast röta motsvarande 30% av diametern. Lösröta eller hålröta tillåts med en diam om högst 4 cm.
Krök i en led Max 3 % av stockens längd. Max 3 % av stockens längd.

 

Redovisning

På mätbeordrad 2736 ska i trädslagsfördelningen:

Prima björk redovisas som Björk

Sekunda björk och eventuell ek och ask redovisas som Tall

Sekunda al redovisas som Gran

Prima Al redovisas med trädslag 7 i kolumn 5. (Se exempel.)

 

Vid trädslagsren mätbeordring (4 resp 7) anges alltid sekunda i trädslagskolumn Övr. På 2770 skall andelen prima al redovisas med trädslag 7 i femte kolumen.

 

Övrigt

30% vrak tillåts utan mätningsvägran.

 

Exempel: 2736. Trave innehållande 12% prima björk, 33% sekunda björk samt 10% prima al, 45% sekunda al.


Redovisning 33% ”Tall” = sekunda björk
 45% ”Gran” = sekunda al
 12% Björk = prima björk
 10% Tr 7 = prima al


OBS! Traven måste alltid trädslagsfördelas enl exempel ovan. Ej trädslagsfördelade volymer kan inte prisräknas.