Tillbaka till mätinstruktioner

10.08 RUTIN FÖR MÄTNING_REDOVISNING VID AVBROTT I UPPKOPPLINGEN MOT SDC I DET NYA MÄTPLATSSYSTEMET DORIS

 

Felanmälan
Hör med annan mätstation för att utröna om avbrottet är lokalt eller allmänt över mätplatserna. 
Felanmälan görs till SDC-support via 060-168700 och alternativ 2 (Mätplats). Supporten (som företaget Techtin svarar för) har öppet dygnet runt inklusive helger för det nya mätplatssystemet.
 
Reservrutin
Avvakta 15 minuter, de flesta problem brukar ha löst sig inom denna tid. Om inte, påbörjas redovisning i mätplatssystemets reservrutin med ett elektroniskt formulär. Med denna rutin produceras en minneslapp (preliminärt mätkvitto) med tidsangivelse som identitet. När systemet med uppkoppling mot SDC fungerar igen kan de preliminära mätningarna kompletteras med uppgifter till färdig mätning via "påbörjade mätningar" i systemet.
 
Bilvågssystemet
När BVS, FT (Bilvågssystemets förarterminal) är ur funktion, tas viktuppgifter av transportören.
 
Stickprover
Eventuella stickprov, funktionskontroller eller flisprov som utfaller vid efterregistrering makuleras.  
 
Läs mer
Läs mer om reservrutinens funktion under fliken 5 i SDC's kompendium eller gå in på
http://violweb.sdc.se, välj länken "Handböcker", välj "Mätplats" och klicka på länken "Mätplatssystemets reservrutin".