Tillbaka till mätinstruktioner

9.06 GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR PALLVIRKE AV TALL OCH GRAN

 

Leveransområde
VMF Syd.

 

Trädslag
Enligt mätbeordrad sortimentskod.

 

Tillredning
Pallvirket skall vara väl kvistat, dock accepteras tillfredsställande kvistning på upp till 25% av stycketalet. Virket skall vara jämnkapat. Besvärande rotben tillåts ej.

 

Pallvirke från stam med extrema kvistkuddar får ha högst tre kvistkuddar med en höjd över mantelytan överstigande 20 mm. Ev övriga kvistkuddar skall vara hyfsade så att deras höjd över mantelytan är högst 20 mm. Dock tillåts kvistkuddar på ”ensidesgran” när dessa begränsas till en sektor av 1/4 av mantelytan och en kvistkudde per kvistvarv. Kvisten på kudden skall vara väl kvistad.


Dimensioner

 

Längd
Längd enligt mätorder. Avtalad längd får ej underskridas.
Max övermål 20 cm. (Dock tillåts enstaka felsorterade +40 cm.)
Kubering skall ske efter avtalad längd.

 

Diameter
Min diam (medelkant) 15 cm ub.
Max diam 55 cm i rot ub.


Kvalitet
Pallvirket skall hålla kvalitet 4 för tall resp 2 för gran med följande undantag:

* Jämn långkrök med båghöjd mindre än 3 % tillåts
* Röta: Tillåts ej
* Anilinved: Tillåts

Behandlingen får utföras med ledning av den synliga delen av traven. Den behandlade delen utgör således ett stickprov på beskaffenheten i hela traven. Stickprovet skall omfatta minst 20 bitar.

 

Redovisning
Sortimentskod 29.
Klass 0.
Vid trädslag 0 skall trädslagsfördelning ske.

 

* Möjlighet till prisdifferentiering efter medeldiameter

 

På pallvirke (sortimentskod 29) kan nu kvalitetskoderna 1-7 användas av mätaren för att ange travens aritmetiska medeldiameter på mitt på bark.

 

"Kvalitetskoderna 1-7" får endast användas då köpare och säljare är överens om behovet av sådan diameter- information för sin prissättning.

 

I följande tabell framgår beslutade diametrar för respektive "kvalitetskod". (Även vid travmätning av sortiment 02 används nedanstående diameterintervaller.)

 

Aritmetisk medel- diameter,

på mitt på bark, cm 

Kod för "kvalitet"

<18

1

18-

2

20-

3

22-

4

24-

5

26-

6

28-

7

 

Vid bedömningen av medeldiametern exkluderas vrakstockar och överdimensioner.

 

Övrigt

- Om vrakvolymen överstiger 20% utfärdas mätningsvägran

 

- Virket läggs på underlag. Om underlagen uppenbart är pallvirke anses de tillhöra traven och volymen registreras som underlag. Minsta trave är 10 m3f ub.

 

- Vid bilvägsmätning skall fällningsvecka anges. För vinteravverkat pallvirke (1 nov - 31 mars) anges vecka 13.