Tillbaka till mätinstruktioner

9.78 AVVIKELSE FRÅN GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR FIBERSKIVEVED_BRÄNSLEVED TILL IKEA INDUSTRY HULTSFRED

 

Mätplats

IKEA Industry Hultsfred AB (9279)

 

Sortiment/trädslag
Fiberskiveved (1790) eller Bränsleved 5090/5080

 

Tillredning
Stock behöver ej vara kapad med såg. Rotben, ojämnheter och klykor tillåts utan begränsningar. Stock får ej innehålla del av rotsystem

 

Rakhet
Inga begränsningar

 

Kvistning
Stock ska vara tillfredsställande kvistad vilket innebär kvistad intill mantelytan. För kvarsittande kviststump gäller följande mått för dess största tillåtna diameter och längd:

Kvistdiameter ub Kvisthöjd
 - 15 mm Obegränsad
16 mm + < 16 cm

 

Dimensioner


Längd
Minsta längd är 270 cm och största längd är 580 cm

 

Diameter
Min diameter ub 3,0 cm på högkant


Max diameter ub

Ek 60 cm ub
Övriga trädslag Obegränsad

 

Kvalitet
Max tillåten röta i enskild stocks ändyta:

Skogsröta Obegränsad. Dock skall volymavdrag göras för hålröta. Avdragsvolymen samredovisas med vrakvolymen
Lagringsröta Obegränsat (veden ska hålla ihop vid hantering)

 

Röttolerans i trave:
Obegränsat

 

 

 

 

Redovisning
Klass 0 och vrakvolym.


Sortiment 1790. Gran redovisas som Gran och tall redovisas som Tall. Björk redovisas som Björk. Ek redovisas som trädslag 8. Övrigt löv redovisas som Övrigt.

 

Sortiment 5090. Gran redovisas som Gran och tall redovisas som Tall. Björk redovisas som Björk. Al redovisas som trädslag 7. Övrigt löv redovisas som Övrigt.

 

Sortiment 5080. Tunga lövträdslag (ek, bok, ask, alm, lind, lönn, rönn, oxel och avenbok) får ingå upp till 100%. I sortiment 5080 accepteras dessutom upp till 5% av andra trädslag. Inmäts som 5090 om mer än 5% andra trädslag ingår.

 

 

Övrigt
Om volymen tillredningsvrak överstiger 30% utfärdas mätningsvägran. Stock som innehåller kol, sot, plast, gummi, sten (dvs mineralämnen > 20 mm) eller metall vrakas.

 

Tiden från avverkning till inmätning får inte överskrida 18 månader. Innehåller trave mer än 30 % äldre ved utfärdas mätningsvägran.