Tillbaka till mätinstruktioner

9.83 AVVIKELSE FRÅN GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR BRÄNNVED TILL TROLLHÄTTAN ENERGI

 

Mätplats
Trollhättan Energi

 

Sortiment/trädslag

Lövved (5030)
Björk samt övriga tunga lövträdslag (ek, bok, ask, alm, lönn, rönn, oxel och avenbok) får ingå upp till 100%. Inmäts som brännved (5090) om mer än 5% av övriga trädslag ingår.

 

Brännved (5090)
Alla löv- och barrträdslag får ingå.

 

Mätmetod/måttslag
Travmätning 55 (m3f ub).

 

Dimensioner


Längd
Minsta längd är 270 cm och största längd är 579 cm

 

Diameter
Min diam ub 3,0 cm på högkant.
Max.diameter: utan begränsning *)
*) Antalet stockar med en max diameter som överskrider 70 cm ub registreras i mäthandlingens
stycketalsfält.

 

Kvalitet

Max tillåten röta i enskild stocks ändyta:

Skogsröta  Obegränsad. Dock skall volymavdrag göras för hålröta. Avdragsvolymen samredovisas med vrakvolymen
Lagringsröta Obegränsat


Röttolerans i trave:
Obegränsat

 

Redovisning
Klass 0 och vrakvolym.

Sortiment Trädslagsfördelning
5030 Allt löv utom ek redovisas som övrigt löv, ek med trädslagskod 8
5090 Barr redovisas som tall och allt löv redovisas som björk

 

 Övrigt
I övrigt enligt VMF Syds generella mätningsbestämmelser för brännved (9.7)