Tillbaka till mätinstruktioner

9.77 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRKLENTIMMER TILL TURE JOHANSSONS TRÄVARU

 

Mätplats
Ture Johansson Trävaru AB (9172)
 

Sortiment
Klentimmer (28)
 
Mätmetod
Travmätning
 

Dimension

 

Diameter

Minsta diameter: 11 cm ub (enstaka ned till 10 cm ub tillåts)


Kvalitet
Maximalt 120 cm utbytesförlust tillåts. I övrigt gäller kvalitetskraven enligt VMF Syds generella mätningsbestämmelser för mätning av barrklentimmer (5.01).

 

Redovsining

Volymandel tallstockar (%) med min.diameter 12 cm ub registreras som "Tall" i trädslagskolumnen.
Volymandel granstockar (%) med min.diameter 12 cm ub registreras som "Gran" i trädslagskolumnen.
Klenare (diameter <12 cm) tallstockars och granstockars volym (%) registreras som "Övrigt" i
trädslagskolumnen.


Övrigt
I övrigt enligt VMF Syds generella mätningsbestämmelser för klentimmer