Tillbaka till mätinstruktioner

10.14 REGLER FÖR TRÄDSLAGSFÖRDELNING VID TRAVMÄTNING

 

Inom VMF Syd är det för mätmetod 3 obligatoriskt trädslagsfördelning på sortiment 10-29 för

trädslag 0, 3 och 9.

 

Nedan anges fält (med X) där fördelning ej får anges:

 

Inmätt trädslag

F1 (tall)

F2 (gran)

F3 (björk)

F4 (Övr)

F5 (Tr%)

0, 1, A-C

 

 

X

 

 

2

X

X

X

X

X

3-8, D-S

X

X

 

 

 

 

Vid trädslagsfördelning skall summa % vara 100.

99 i ensamt fält tolkas som 100 (gäller ej nya mätplatssystemet)

 

 

I det nya mätplatssystemet kan lövet (för trädslag=3) fördelas i fem fält (mot tidigare maximalt 3). Björkandelen ska i det nya mätplatssystemet anges i det första trädslagsfältet (F1).

 

Inmätt trädslag

F1

F2

F3

F4

F5

3

Björk

Asp

Bok

Övrigt

T (valbart trädslag)