Tillbaka till mätinstruktioner

9.53 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRKLENTIMMER TILL VIDAS MOTTAGNINGSPLATSER

 

Mätplats
Vida Vislanda (9579), Vida Hästveda (9490) och Vida Hjältevad (9157), Vida Urshult (9487), Vida Hestra (9240)  och Vida Borgstena (9150)

 

Sortiment/ trädslag
2800 (tall eller gran) (travarna kommer att vara trädslagsrena)

 

Mätmetod/ måttslag
Travmätning (måttslag 55)

 

Dimensioner

 

Längd

Minimilängd: 490 cm (kortare stock vrakas)

Minsta utbyteslängd: 400 cm
Maxlängd: 57 dm
Kubering efter avtalad längd 49 dm

 

Diameter

Minimidiameter: 14 cm ub (enstaka 13 cm ub tillåts)

 

Maxdiameter: 34 cm i topp ub

 

Kvalitet
Maximalt 90 cm utbytesförlust tillåts.
I övrigt gäller kvalitetskraven enligt VMF Syds generella
mätningsbestämmelser för mätning av barrklentimmer (5.01).

 

Redovisning
Volymandel stock (%) med min.diameter 16 cm ub registreras som "Gran" i trädslagskolumnen.
Övriga klenare stockars volym (%) registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen.

 

Övrigt
I övrigt gäller VMF Syds generella bestämmelser för klentimmer (5.01)