Tillbaka till mätinstruktioner

9.35 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR GROVPALLVIRKE AV GRAN TILL ÅSLJUNGA-PALLEN AB

 

Mätplats
Åsljunga-Pallen

 

Sortiment
Grovpallvirke av gran (292F)

 

Dimensioner

 

Längd
310 cm eller enligt virkesorder. Enstaka bitar får understiga avtalad längd med högst 3 cm.

 

Diameter
Minimidiameter: 35 cm ub


Kvalitet
50 % spikfast skogsröta tillåts i ändytan. Lösröta tillåts med 5 % av ändytan under förutsättning att den är kantställd och inte vidrör märgen. Genomgående röta tillåts ej.
Jämn långkrök tillåts med 3 %. Ändkrök i ena stockänden tillåts med max 2 dm utbytesförlust.
Max 200 mm storlek på sprötkvist.