Tillbaka till mätinstruktioner

10.12 ORSAK TILL LÄGSTA KLASS VID KONTROLLMÄTNING AV TIMMER

 

Vid kontrollmätning av timmer ska lägsta klass (klass 2 i gran resp klass 4 i tall) redovisas med följande orsakskoder:

 

Kod Orsak till lägsta klass

1

Årsringar

2

Krök

3

Röta

4

Tvärkrök

5

Sprötkvist

6

Övrig kvist

7

Lyra i gran

8

Stockblånad

 

Vid förekomst av flera fel prioriteras ändytefel.