Tillbaka till mätinstruktioner

9.02 GENERELLA MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR SÅGBAR KUBB AV LÖVTRÄD

Leveransområde
VMF Syd.

 

Mätmetod/måttslag
Travmätning 55 (m3f ub).

 

Sortering
Om ej annat avtalats levereras kubben sorterad per trädslag.

 

Tillredning
Kubben levereras obarkad, jämnkapad, tillfredsställande kvistad och fri från spjälkningar, större sprickor, klykor, lösröta och insektsskador i veden. För fortsatt hantering besvärande rotben får ej finnas.

 

Dimensioner

Längd
30 dm eller enligt mätorder. Enstaka stockar får underskrida den avtalade längden med högst 3 cm.
Max övermål 20 cm. (Dock tillåts enstaka + 40 cm.) Kubering skall ske efter avtalad längd.

 

Diameter
Min diam (medelkant) björk 17 cm ub och övrigt löv 15 cm ub.

 

Kvalitet
Med sågbar kubb avses rundvirke från levande träd avsett för försågning. Kubb (stock) skall vara nöjaktigt rak. Stockar med en avvikelse i en led (långböj) om högst 5% av stocklängden tillåts.

Frisk kvist med en diameter av 30% av stockens toppdiameter, motsvarande 2 per meter eller 3-4 mindre kvistar tillåts.

 

Torrkvist med en diameter av högst 2,5 cm, motsvarande 1 per meter tillåts.

 

Rötkvist motsvarande 1 liten kvist per meter tillåts.

 

Behandling får utföras med ledning av den synliga delen av traven. Den behandlade delen utgör således ett stickprov på beskaffenheten i hela traven. Stickprovet skall omfatta minst 25 bitar.

 

I stockar med en diameter om minst 20 cm, tillåts rödkärna och/eller faströta motsvarande 20% av diametern i den stockända felet bedöms. Max antal sådana bitar får vara en per m3f leveransgill kubb. Dessutom får enstaka rotbitar ha lösröta/hålröta i rotändan med max 4 cm diameter om rotskäret är minst 25 cm.

 

Redovisning
Sortimentskod 26 eller 27.
Klass 0.
Vid trädslag 3 skall trädslagsfördelning ske.

 

Övrigt

* Kubben skall vara vinteravverkad (avtal om annan avverkningstid kan träffas).

 

* Kubben läggs på underlag. Om underlagen uppenbart är kubb anses de tillhöra traven och volymen registreras som underlag. Minsta trave är 5 m3f ub.