Tillbaka till mätinstruktioner

10.15 BESKRIVNINGAR OCH SORTIMENTSKODER FÖR SS 41 SAMT SS 45-89

 

Sortimentsbeskrivningarna i följande lista bygger baseras i tillämpliga delar på beskrivningarna i VMRs "Allmänna och särskilda bestämmelser för mätning av biobränslen", fastställd av Virkesmätningsrådet 1998-11-25 och ersätter därmed dessa.

För samtliga nedan beskrivna sortiment får E-kod "0" användas för att ange att egenskapsbeskrivning saknas. Vidare får bokstäverna a, b, c, d, e, f, g, h, k och m användas i E-fältet. Klartexten blir bokstaven i fråga och dess betydelse avgörs av respektive användare.

 

___________________________________________________________________

Kategori

Beskrivning

VMR-

 

Grupp

kod

 

Namn

 

___________________________________________________________________

Virkesanmälan

 

Blandsortiment

Sortimentsbeteckning som används i virkesredovisningen för att föranmäla kvantiteter vars sortimentstillhörighet ännu ej fastställts.

48

___________________________________________________________________

Skogsenergi

 

Ej sönderdelade

 

Bränsleved

Kvistat och kapat rundvirke avsett till bränsle. Virket kan vara kluvet eller okluvet.

E-kod 1 = rötskadad ved

E-kod 2 = torr ved

E-kod 3 = klen ved

E-kod 4 = massvedduglig ved

E-kod 5 = vraktimmer

E-kod 6 = spiktimmer

 

50

50T1

50T2

50T3

50T4

50T5

50T6

Träddelar

Fällda och kapade träd med kvarsittande grenar.

E-kod 1 = låg vedandel, företrädesvis från röjning

E-kod 2 = hög vedandel, företrädesvis från gallring eller slutavverkning

41

41T1

41T2

Grot

Biomassa bestående av grenar, toppar och småträd sedan industrivirke tagits till vara.

E-kod 1 = grönt

E-kod 2 = avbarrat

E-kod 3 = grönt, buntat

E-kod 4 = avbarrat, buntat

E-kod 5 = skotat grönt, lagrat i täckt välta

E-kod 6 = skotat grönt, lagrat i ej täckt välta

E-kod 7 = skotat avbarrat, lagrat i täckt välta

E-kod 8 = skotat avbarrat, lagrat i ej täckt välta

 

51

51T1

51T2

51T3

51T4

51T5

51T6

51T7

51T8

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Sönderdelade

 

Stamvedsflis

Bränsleved (SS 50) som sönderdelats.

E-kod 3= flisat

E-kod 4 = krossat

63

63T3

63T4

Träddelsflis

Träddelar (SS 41) som sönderdelats.

E-kod 3= flisat

E-kod 4 = krossat

65

65T3

65T4

Grotflis

Grot (SS 51) som sönderdelats.

E-kod 1 = grönt, flisat

E-kod 2 = grönt, krossat

E-kod 3= flisat (tidigare hantering okänd)

E-kod 4 = krossat (tidigare hantering okänd)

E-kod 5 = avbarrat, flisat

E-kod 6 = avbarrat, krossat

E-kod 7 = täckt välta, flisat

E-kod 8 = täckt välta, krossat

64

64T1

64T2

64T3

64T4

64T5

64T6

64T7

64T8

___________________________________________________________________

Naturresurs

 

Energigrödor

Växter eller växtdelar, ofta odlade på åkermark, skö rdade för energiändamål.

T-kod 1 =gräs

T-kod 2 = halm

T-kod 3 = spannmål

T-kod 4 = fruktkärnor

T-kod 5 = hampa

 

55

551E

552E

553E

554E

555E

Energitorv

Stycketorv framställs genom upptagning av ett 50-70 cm tjockt torvlager. Stycketorv kan ha cylinderform med c:a 5 cm diameter och 10-15 cm längd. Frästorv framställs genom fräsning eller harvning och är finfördelad till pulverkaraktär.

T-kod 1 = stycketorv

T-kod 2 = frästorv

T-kod 3 = blocktorv

T-kod 4 = strötorv

T-kod 5 = siktad torv

T-kod 6 = rejekttorv

T-kod 7 = gräv

T-kod 8 = anläggningstorv

T-kod 9 = odling/jord

E-kod 1 = lösvikt

E-kod 2 = storbal/rundbal

E-kod 3 = balar

E-kod 4 = påsar/säckar

 

 

 

 

56

561E

562E

563E

564E

565E

566E

567E

568E

569E

56_1

56_2

56_3

56_4

Växttorv

T-kod 1 = stycketorv

T-kod 2 = frästorv

T-kod 3 = blocktorv

T-kod 4 = strötorv

T-kod 5 = siktad torv

T-kod 6 = rejekttorv

T-kod 7 = gräv

T-kod 8 = anläggningstorv

T-kod 8 = odling/jord

E-kod 1 = lösvikt

E-kod 2 = storbal/rundbal

E-kod 3 = balar

E-kod 4 = påsar/säckar

58

581E

582E

583E

584E

585E

586E

587E

588E

589E

58_1

58_2

58_3

58_4

Energiskog

Bränsle från snabbväxande trädarter (främst av släktet salix) odlade på åkermark. Energiskog kan avverkas och hanteras i buntar eller kärvar eller också flisas i samband med skörden.

E-kod 3= flisat

E-kod 4 = krossat

 

 

 

60

60T3

60T4

Animalisk energiråvara

Kadaver eller djurrester som används som energi.

T-kod 1 = kadaver

T-kod 2 = djurfett

61

611E

612E

___________________________________________________________________

Skogsindustriella produkter

 

Sågverksflis

 

Sågverksflis

Biprodukt vid sågning av timmer som utfaller då stockens sidor planreduceras eller sågas bort i form av bakar som i sin tur flisas. Pinnflis utgör flis med hög andel fraktion 4 vid sållning enligt SCAN-standard.

E-kod 2 = rå

E-kod 3 = blandad rå och torr flis

e-kod 4 = pinnflis

 

 

 

70

70T2

70T3

70T4

Sågverksflis, torr

Flis från avkap av torkade plankor eller brädor; benämns ä ven torrflis.

Kan anges med trädslag (T-kod)

 

84

84T

Sågverksflis med bark

Flis som på grund av barkinblandning har för låg kvalitet för att användas för massatillverkning.

E-kod 1 = boardflis

E-kod 2 = rotreducerflis

 

72

72T1

72T2

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Spån

 

Sågspån

Spån från sågning av stockar eller kapning av plank eller bräder.

E-kod 1 = rå

E-kod 2 = torr

 

80

80T1

  80T2

Kutterspån

Spån från hyvling av torkade plankor och bräder.

E-kod 2 = mald

E-kod 3 = komprimerad

82

82T2

82T3

Spån-blandning

Trädbränsle sammansatt i huvudsak av sågspån med inblandning av bark och andra finfördelade trädrester

E-kod 1 = spån/bark

E-kod 2 = spån/torrflis

E-kod 3 = spån/bark/torrflis

 

87

87T1

87T2

87T3

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Bark

 

Bark

Bark från löv- eller barrträd.

E-kod 3 = riven bark

E-kod 4 = oriven bark

85

85T3

85T4

Bark-blandning

Trädbränsle sammansatt i huvudsak av bark med inblandning av så gspån och andra finfördelade trädrester.

E-kod 3 = riven bark

E-kod 4 = oriven bark

E-kod 5 = bark/torrflis

 

 

88

88T3

88T4

88T5

Städbark

Bark som lossnat från stockar vid terminaler eller industrier och som sedan samlats ihop. Kan innehålla mindre mängder andra trä drester samt föroreningar som grus och sand.

E-kod 1 = sållad

E-kod 2 = krossad

E-kod 3 = obearbetad

 

 

 

89

89T1

89T2

89T3

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Spill och rester

 

Renserirester

Biomassa bestående av bark, klenare stamdelar, spån och andra vedrester som avskiljs i renseriet.

E-kod 1 = Cellulosaspån

 

52

52T1

Justerrester

Avkap vid justering av sågad vara; vanligtvis torrt virke.

53

Övrigt spill

Träbaserat spill från industriella processer eller hantering.

E-kod 1 = bakar från sågning av timmer

E-kod 2 = spill från möbelindustri

E-kod 3 = slipdamm

E-kod 4 = bräckage

E-kod 5 = byggavfall

 

54

54T1

54T2

54T3

54T4

54T5

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Förädlade bränslen

 

Träpulver

Bränsle i form av pulver framställt genom malning så att huvudfraktionen är mindre än 1 mm.

67

Pellets

Bränsle i form av korta cylindriska stycken framställda genom pressning av finfördelat material.

T-kod 1 = trä (spån) dominerande komponent

T-kod 2 = torv "-"

T-kod 3 = bark "-"

T-kod 4 = blandat material

E-kod 1 = bulk

E-kod 2 = småsäck

E-kod 3 = storsäck

 

69

691E

692E

693E

694E

69_1

69_2

69_3

Briketter

Bränsle i form av fyrkantigt eller runt stycke, framställt genom pressning av finfördelat material.

T-kod 1 = trä (spån) dominerande komponent

T-kod 2 = torv "-"

T-kod 3 = bark "-"

T-kod 4 = blandat material

E-kod 1 = bulk

E-kod 2 = småsäck

E-kod 3 = storsäck

 

68

681E

682E

683E

684E

68_1

68_2

68_3

 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Övriga skogsindustriella produkter

 

Massabalar

75

Sågade trävaror

74

Tallolja

T-kod 1 = rå

T-kod 2 = raffinerad

76

761E

762E

___________________________________________________________________

Återvinning

 

Returträ

Trä från byggnader och andra träkonstruktioner, emballage, pallar etc som tillvaratagits för eldningsändamål.

T-kod 1 = rent trä

T-kod 2 = målat trä ingår

T-kod 3 = impregnerat trä ingår

E-kod 1 = ej sönderdelat

E-kod 3 = flisat

E-kod 4 = krossat

 

 

49

491E

492E

493E

49_1

49_3

49_4

Returpapper

T-kod 1 = ocirkulerat

T-kod 2 = cirkulerat

73

731E

732E

Sopor och avfall

T-kod 1 = från hushåll

T-kod 2 = från industri

T-kod 3 = trädgårdsrester

62

621E

622E

623E

Specialprodukter

T-kod 1 = gummiflis

T-kod 2 = rötslam

79

791E

792E

 

__________________________________________________________________

Blandbränsle

Blandning som ej kan hänföras till annan VMR-kod

T-kod 1 = skogsenergi dominerande komponent

T-kod 2 = naturresurs "-"

T-kod 3 = sågverksflis "-"

T-kod 4 = sågspån "-"

T-kod 5 = bark "-"

T-kod 6 = returträ "-"

T-kod 7 = returpapper "-"

T-kod 8 = sopor/avfall "-"

T-kod 9 = blandat material

E-kod 3= flisat

E-kod 4 = krossat

57

571E

572E

573E

574E

575E

576E

577E

578E

579E

57_3

57_4

Aska

Fast restprodukt från värmeverk eller annan större förbränningsanläggning.

T-kod 1 = bottenaska

T-kod 2 = flygaska

T-kod 3 = blandaska

E-kod 1 =obearbetat

E-kod 2 =granulerat

E-kod 3 =kalkblandat

E-kod 4 =granulerat + kalkat

E-kod 5 =vitaliseringsgödslat

E-kod 6 =granulerat + vitaliseringsgödslat

E-kod 7 =härdat

E-kod 8 = vattenblandad

 

78

781E

782E

783E

78_1

78_2

78_3

78_4

78_5

78_6

78_7

78_8

Insatsvaror

 

Massaindustrin

Produkter via T-koder.

T-kod 1 = Kalk

77

771E

___________________________________________________________________

Andra energislag

 

Olja

45

Gas

46

Kol

47

Övrig energi

T-kod 1 = El

T-kod 2 = Varmvatten

59

591E

592E

__________________________________________________________________