Tillbaka till mätinstruktioner

10.11 KODIFIERING AV LÄNGD HOS SÅGBAR KUBB, PALLKUBB OCH SORTIMENT 02 SAMT MÖJLIGHET TILL MEDELDIAMETERINFORMATION VID TRAVMÄTNING

 

Inom VMF Syd kan mätbeordring och redovisning ske utifrån virkeslängden vid travmätning av sågbar kubb (sort 26 och 27), pallkubb (sort 29) samt sortiment 02 genom att använda ”egenskapskoden” enligt följande tabeller.

 

Användningen av dessa nya koder är inte obligatorisk och de får endast användas då köpare och säljare är överens om behovet av unik kodifiering.

Sågbar kubb

Pallkubb och sort 02

SSTE

Längd

SSTE

Längd

SSTE

Längd

SSTE

Längd

27xA

2,00

27xM

2,55

26xA

3,10

29xA

2,00-2,19

27xB

2,05

27xN

2,60

26xB

3,20

29xB

2,20-2,39

27xC

2,10

27xO

2,65

26xC

3,30

29xC

2,40-2,59

27xD

2,15

27xP

2,70

26xD

3,40

29xD

2,60-2,79

27xE

2,20

27xR

2,75

26xE

3,50

29xE

2,80-2,99

27xF

2,25

27xS

2,80

26xF

3,60

29xF

3,00-3,19

27xG

2,30

27xT

2,85

26xG

3,70

29xG

3,20-3,39

27xH

2,35

27xU

2,90

26xH

3,80

29xH

3,40-3,59

27xJ

2,40

27xV

2,95

26xJ

3,90

29xJ

3,60-3,79

27xK

2,45

27xY

3,00

26xK

4,00

29xK

3,80-3,99

27xL

2,50

27xZ

3,05

26xL

4,30

29xL

4,00-4,19

 

 

 

 

 

 

29xM

4,20-4,39

 

 

 

 

 

   

29xN

4,40-

 

Vid utredovisningen på mätbesked kommer bokstav som egenskapskod på sågbar kubb att ge klartext (exempel: A ger klartexten LGD 200). Pallkubb och sortiment 02 kommer däremot inte att få någon klartext på grund av längdintervallsindelningen.

 

Möjlighet till prisdifferentiering efter traves medeldiameter

På sågbar kubb (sortimentskod 26 och 27) samt klentimmer (sortimentskod 25 och 28) kan kvalitetskoderna 1-7 användas av mätaren för att ange travens aritmetiska medeldiameter på mitt på bark. Motsvarande kvalitetskoder kan nu även användas på sortiment 29 och 01-04 där man dock har andra diameterintervall. I nedanstående tabell framgår beslutade diametrar för respektive ”kvalitetskod”.

 

Sortiment 25, 26, 27 och 28

 

 

Vid bedömningen av

medeldiametern exkluderas vrakstockar och överdimensioner.

 

"Kvalitetskoderna 1-7" får endast användas då köpare och säljare är överens om behovet av sådan diameter- information för sin prissättning.

Sortiment 29 och 01-04

Aritmetisk medel-
diameter, på mitt
på bark, cm

Kod för
”kvalitet”

Aritmetisk medel-
diameter, på mitt
på bark, cm

Kod för
”kvalitet”

<15

1

<18

1

15-

2

18-

2

16-

3

20

3

17-

4

22

4

18-

5

24-

5

19-

6

26

6

20-

7

28-

7