Tillbaka till mätinstruktioner

4.35 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SÅGTIMMER TILL ATA RÖRVIK

 

Mätplats
ATA Rörvik (9218)


Sortiment/trädslag
Gransågtimmer


Mätmetod
Stockmätning

 

Dimension


Diameter
Största diameter: ingen begränsning


Kvalitet/Redovisning
Inget årsringskrav för lägsta klass (8 årsringar). Granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan redovisas med kvalitet 8 och orsakskod 3. För att klassas med kvalitet 8 får dock inte skogsrötan i stock vara centrumställd, d.v.s. beröra märgen. Gäller både för virkespartier som fullklassas resp. 0-klassas.

 

Övrigt
Observera att tabellinställningarna i RemaSawcos inmätningssystem ska ändras så att kvalitet 8 blir en tillåten
kvalitetskod.