Tillbaka till mätinstruktioner

4.36 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SÅGTIMMER TILL BÄCKEBO SÅGVERK

 

Mätplats
Bäckebo sågverk (9374)

 

Sortiment/trädslag
Gransågtimmer

 

Mätmetod
Stockmätning

 

Dimension

 

Diameter
Största diameter: ingen begränsning

 

Kvalitet/Redovisning
Granstock avverkad av ej levande stamdel (torrstock) tillåts (lagringsröta och insektsskada i veden tillåts dock ej) och registreras med kvalitet 5.

Granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan redovisas med kvalitet 8 och orsakskod 3. För att klassas med kvalitet 8 får dock inte skogsrötan i stock vara centrumställd, d.v.s. beröra märgen. Gäller både för virkespartier som fullklassas resp. 0-klassas.

 

Övrigt
Observera att tabellinställningarna i RemaSawcos inmätningssystem ska ändras så att kvalitet 8 blir en tillåten kvalitetskod.