Tillbaka till mätinstruktioner

5.08 MÄTNINGSINSTRUKTION FÖR STAMBLOCK GRAN VID ANSGARIUS SVENSSON

5.08 MÄTNINGSINSTRUKTION FÖR STAMBLOCK GRAN VID ANSGARIUS SVENSSON

 

Mätplats

Ansgarius Svensson (9314)

 

Sortimentskod/trädslag
Stamblock gran (0720/0820)

 

Mätmetod/måttslag
Stockmätning

 

Tillredning
Tillfredsställande kvistad stock. Stock med fäll- och kapspricka behandlas generellt med avkortning om minst 6 dm. Ej jämnkapad stock avkortas 3 dm. (Max. tillåten höjd för fällkam eller annan ojämnhet är 10 cm i sågtimmer.)

 

Dimensioner

 

Längd
Min. längd: 31 dm (minsta utbyteslängd: 30 dm)
Max. längd: 61 dm (övermål kortast ned till max. längd)

 

Diameter
Min. diameter: 24 cm i topp under bark (undermål mäts in som sågtimmer)
Max. diameter: Obegränsad

 

Kvalitet

Krav för godkänd stamblock

Kvist

Stockar med toppdiameter < 32 cm ub
På övre stockhalvan får finnas högst 4 friska kvistar med max 25 mm diameter eller 4 torra kvistar med max 20 mm diameter. Dessutom tillåts 4 torra kvista mellan 10,0-15,0 mm i diameter. Kvistar under 10,0 mm diameter beaktas ej.
Stockar med toppdiameter ≥ 32 cm ub
På övre stockhalvan får finnas högst 4 friska kvistar med max 30 mm diameter eller 4 torra kvistar med max 25 mm diameter. Dessutom tillåts 4 torra kvista mellan 10,0-20,0 mm i diameter. Kvistar under 10,0 mm diameter beaktas ej.

 

Om antalet kvistar är högst 4 per stockhalva kan enstaka kvist få vara max 40 mm i diameter för frisk kvist eller 30 mm i diameter för torr kvist.
Kvistgrupp tillåts ej (med kvistgrupp avses minst 4 st räkningsbara kvistar som helt ryms inom en sträcka av 20 cm av stockhalvans längd). Barkdragande kvist tillåts ej

Årsringar 18 årsringar i bedömningsområdet
Centrumställd kärna Max avvikelse 10% av diametern i roten
Tjurved Tät tjurved tillåts i ringa omfattning, vilket motsvarar ca 1/3 (centrerad)resp. ca 1/6 (mot periferin) av toppcylinderns radie intill halva omkretsen. Centrumställd tät tjurved utöver ringa omfattning är dock tillåten att avkorta i en rak stock inom ramen för kortningsreglerna. Avkortningen utförs oberoende av sågningsläge
Växtvridenhet Mindre än 1/2 varv per 45 dm av stocklängden tolereras. Växtvridenhet bedöms i mantelytan under bark på stockens mittersta meter
Märgspricka Spricka med en längd upp till 80 mm och/eller vidd upp till 2 mm tillåts. Större märgspricka medför schablonnedsättning av diametern med 2 cm
Kådlåpa Max 2 st i ändytan
Växtspricka (stamspricka, ringspricka etc.) Tillåts ej
Stockblånad Tillåts ej. Avkortning och/eller nedsättning för stockblånad utförs endast när stockblånaden är begränsad till en skada på en färsk stock.
(Tillåts för sågtimmer i stamblocksleveranser i klass 2.)
Insektsskador i veden Tillåts ej. Avkortning och/eller nedsättning tillåts endast när insektsskadan är begränsad till en skada på en färsk stock (t.ex. ett grunt öppet stekelhål.)
Krokighet Jämn långkrök med mindre båghöjd än 1 % av stockens längd tillåts utan avkortning och/eller nedsättning. Slängkrök tillåts ej.
Ändkrök (krök i ett plan inom ¼ av stocklängden räknat från stockända) tillåts om erforderlig avkortning utförs. Denna innebär att kvarvarande stockdel får ha en krök vars båghöjd skall vara mindre än 1 % av återstående stockdels längd. Avkortning = 1,0 per stock dm
Rotveck För barkdrag/fördjupning innanför en cirkel som inskrivits i rotändan och där cirkelns diameter är lika med stockens mittdiameter ub tillämpas avkortning och/eller nedsättning. Avkortningen utförs per stockhalva
Övrigt Stamblock skall efter avkortning och/eller nedsättning vara fri från röta/källved/anilinved och barkdragande lyra/öppen lyra

 

 

Avkortning och/eller nedsättning:
För virkesfel/kvist som minskar utbytet tillämpas avkortning och/eller nedsättning.
Vid avkortning behandlas varje stockhalva för sig. Varje dm stockhalva motsvarar
0,5 dm av stockens längd. Stock/stockhalva skall efter avkortning hålla minst lägsta
stocklängd/utbyteslängd. För virkesfel (exkl. kvist) krävs minst 5 dm felfritt utbyte mellan felen.
Max. avkortning från normalsågtimmer till stamblock är 6 dm av stock eller 12 dm av stockhalva.

Dubbskada bedöms enligt nationella mätningsinstruktionen för kvalitetsbestämning av sågtimmer.

 

Övrigt
Trave som innehåller mer än 20% vrak mätningsvägras. (Gäller om travmätning eller förbesiktning av partiet förekommer.)