Tillbaka till mätinstruktioner

5.23 MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SLIPERSTIMMER TILL BITTERNA FRÅN SVEASKOG

 

Köpare
Bitterna Såg & Trävaru AB

 

Säljare
Sveaskog

 

Sortiment
Sliperstimmer tall (2010). Endast tall av arten Pinus Sylvestris tillåts

 

Tillredning
Timret skall vara tillfredsställande kvistat. Virket ska vara tillrett av levande träd samt vara fritt från röta och insektsskador i veden. Dubbeltopp tillåts inte. Stocken ska dessutom vara fri från övriga fel som påverkar hållfastheten, såsom kap- och fällsprickor, större märg- och ringsprickor etc. 

 

Dimensioner

 

Längd
Minsta längd: 265 cm
Största längd: Ingen begränsning

 

Diameter
Minsta diameter: 19 cm ub

 

Kvalitet

Kvalitet 1

Kvalitet 2

Kvist Råkvist max 120 mm. Annan kvist max 60 mm Sprötkvist max 120 mm (i ”rälsläget”)
Årsringar i bedömningsområde Minst 12
Rakhet Max 20 cm utbytesförlust Sågutbytet ska rymmas inom en cylinder motsvarande stockens toppdiameter utan utbytesförlust vid stockens minimilängd. Båghöjd mindre än 1 % accepteras. Vid större båghöjd ska diameternedsättning tillämpas för stockar 26 cm och grövre, varvid max. 3 cm nedsättning tillåts. Diametern får inte understiga 26 cm ub efter nedsättning.
Tvärkrök/toppbrott Tillåts ej
Stockblånad Tillåts ej Stockblånad tillåts i enstaka fläckar
Öppen lyra Öppna lyror som berör maximalt 20 % av toppcylindern behandlas med 1 cm nedsättning. Djupare lyror än 20 % av toppcylindern vrakas. Öppna lyror som berör maximalt 20 % av toppcylindern behandlas med 1 cm nedsättning. Djupare lyror än 20 % av toppcylindern vrakas.
Skogsröta Tillåts ej Tillåts ej

 

Redovisning
Klass 1, 2 eller 9 samt omfattning 5.