Tillbaka till mätinstruktioner

8.12 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BOKMASSAVED

 

Mätplats
Industri eller bilväg

 

Köpare
Sydved AB eller Stora Enso Nymölla AB

 

Sortiment/trädslag
1060. Endast rödbok tillåts.

Även travar med medellängd <331 cm redovisas som 1060

 

Tillredning
Krökvidd
Bokmassaved skall kunna passera en cylinder med 80 cm diameter.

 

Dimensioner

 

Diameter
Max diameter 60 cm ub (enstaka bitar upp till 70 cm accepteras)

 

Övrig
I övrigt enligt ”Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av massaved”.

 

Bitar grövre än 60 cm ub ska särsorteras och levereras som 1860 (grovboksmassaved).

 

Observera att alla diametrar mäts i ändytorna. Det innebär att större diameter än maximalt tillåten
accepteras längre in på biten (t ex vid klyka).