Tillbaka till mätinstruktioner

8.36 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SPECIALMASSAVED (1600) TILL SÖDRAS BRUK

Mätplats
Mörrum (9200), Mönsterås (9201), Värö (9202) samt Södras terminaler

 

Säljare
Södra Skog, Sydved, Sveaskog, Vida och Derome

 

Sortiment/trädslag
Specialmassaved 1600. Endast barrträd (övriga trädslag vrakas).

 

Dimension

 

Längd
270 – 580 cm

 

Kvalitet
Skall vara minst leveransgill barrmassavedsstock, dock tillåtet med torra stockar (utan volym- eller stycketalsbegränsningar).

Om andelen stockar med lagringsröta, som i enskild bit överstiger 10 % av ändytan, uppgår till mer än 10 % av volymen redovisas massaveden som 1100. I sortiment 11 får lagringsröta förekomma i obegränsad omfattning.

 

Redovisning
Volymandel stock (%) av tall och gran med min.diameter 18 cm ub, med maximalt 5 % skogsröta i ändytan samt med maximal utbytesförlust 120 cm registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen.
Övriga leveransgilla stockars volym (%) registreras som "Tall" resp "Gran" i trädslagskolumnerna.

 

Övrigt
I övrigt enligt Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av massaved