Tillbaka till mätinstruktioner

10.06 MÄTTID

Mättiden är obligatorisk uppgift och anges per redovisningsnummer för MPL 2 och 6.

 

Mättiden anges i hela och 10-dels manstimmar.

 

I mättiden ingår tid för besiktning av virkespartiet, mätning, registering av mätdata, märkning och uppsättning av trav- resp vältbricka, förflyttning mellan travar eller vältor inom samma redovisningsnummer, information till leverantören samt tid för iordningsställande av redovisningshandlingarna.

 

Vid samåkning med ombud räknas hela tiden som mättid. Mättiden fördelas på mätkvitto.