Tillbaka till mätinstruktioner

8.18 MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SPECIALMASSAVED (1620) TILL HYLTE

 

Mätplats
Hylte (9193)


Sortiment/trädslag
Specialmassaved 1620. Endast gran (övriga trädslag vrakas)


Tillredning
Kvistningsbestämmelser enligt generella bestämmelser för granmassaved


Dimensioner

Enligt generella bestämmelser för granmassaved


Kvalitet
Skall vara minst leveransgill granmassavedsstock


Övrigt
Volymandel stock (%) med min.diameter 12 cm ub, max.diameter 50 cm ub, längd 290 - 580 cm samt med
maximal båghöjd 3 % registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen. Övriga stockars volym (%) registreras
som "Gran" i trädslagskolumnen.