Tillbaka till mätinstruktioner

8.26 MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR SPECIALMASSAVED (1690) TILL NYMÖLLA

 

Mätplats
Nymölla

 

Säljare
Sydved


Sortiment/trädslag
Specialmassaved 1690. Endast barrträd (övriga trädslag vrakas).


Tillredning
Kvistningsbestämmelser enligt enligt Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av massaved.


Dimensioner
Enligt enligt Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av massaved.


Kvalitet
Skall vara minst leveransgill barrmassavedsstock. I barrmassaveden tillåts dock upp till 10% granbarkborreskadade/torra stockar (överskjutande volym vrakas).


Övrigt
Volymandel stock (%) med min.diameter 14 cm ub, max.diameter 50 cm ub, längd 290 - 580 cm samt med
maximal båghöjd 3 % registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen. Övriga
stockars volym (%) registreras som "Tall" i trädslagskolumnen.