Tillbaka till mätinstruktioner

8.20 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARR- OCH GRANMASSAVED TILL SÖDRAS MOTTAGNINGSPLATSER

 

Mätplats
Mönsterås (9210), Mörrum (9200), Värö (9202), Falköping (3097), Stockaryd (3092), Eslöv (3096) samt Varbergs hamn

 

Sortiment/trädslag
Samtliga barr- och granmassavedssortiment. Gäller även importerad barr- och granmassaved

 

Dimensioner

 

Diameter
Minimidiameter: 3 cm ub


Övrigt
I övrigt enligt ”Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av massaved”.