Tillbaka till mätinstruktioner

9.29 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR PALLVIRKE AV TALL OCH GRAN TILL AB GYLLSJÖ TRÄINDUSTRI OCH ÅSLJUNGA-PALLEN AB

 

Mätplats
Gyllsjö träindustri och Åsljunga-Pallen

 

Dimensioner

 

Längd
Längd enligt mätorder. Enstaka bitar får understiga avtalad längd med högst 3 cm.

Diameter

Minimidiameter:

2920, 292X12 cm ub
2910, 29A0 och 29X014 cm ub

Maximidiameter: 55 cm ub

 

Kvalitet
50 % spikfast skogsröta tillåts i ändytan. Lösröta tillåts med 5 % av ändytan.
Jämn långkrök tillåts med 3 %. Ändkrök i ena stockänden tillåts med max 2 dm utbytesförlust.

Max 200 mm storlek på sprötkvist.

Enstaka torrträd tillåts, dessa ska vara fria från sprickor i mantelytan, insektshål och lagringsröta.

I sortimentet 29X0 och 292X tillåts stock avverkad av ej levande stamdel/torrstock (lagringsröta och insektsskada i veden tillåts dock ej) utan begränsning. Dessa partier redovisas med omfattning 5.

I sortiment 29X0 tillåts samtliga barrträdslag.

Inget årsringskrav. I övrigt enligt "Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer".


 

Redovisning

För 2920 och 292X gäller:

Volymandel leveransgilla stockar (%) med min.diameter 18 cm ub registreras som "Gran" i trädslagskolumnen. Övriga leveransgilla stockars volym (%) registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen.

MätplatsSortiment/trädslagLängd
Gyllsjö/Åsljunga-PallenÖvriga sortiment250 cm
Åsljunga-Pallen292D270 cm