Tillbaka till mätinstruktioner

9.49 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR BARRKUBB OCH KLENTIMMER TILL JG ANDERSSONS SÖNER

 

Mätplats
J G Anderssons Söner

 

Mätmetod/ måttslag
Travmätning m3f ub.

 

 

Sortiment/ trädslag
2900

 

Dimensioner

Längd
Minsta längd:  275 cm (enstaka bitar ned till 2
55 cm tillåts)

 

Diameter

Min.diameter

Sveaskog 12 cm ub
Övriga säljare 11 cm ub

 

Max.diameter 38 cm ub (ingen begränsning av maximidiameter för leveranser från Sveaskog)

 

Mätning/Redovisning

För leveranser från Sveaskog gäller:

Volymandel leveransgilla stockar (%) med min.diameter 18 cm ub registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen. Övriga leveransgilla stockars volym (%) registreras som "Gran" i trädslagskolumnen. I enskild stock tillåts upp till 5% skogsröta.

 

________________________________________________________________________________________

 

Sortiment/ trädslag
2710 resp. 2720 (ska vara trädslagsrena, fel trädslag i resp. trave vrakas)

Vid särskild överenskommelse kan 2700 tillåtas och trädslagsfördelas då av VMF

Endast tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies) tillåts

 

Dimensioner

Längd
Minsta längd:  255 cm

 

Diameter

Minsta toppdiameter:

Tall 12 cm ub (enstaka ned till 11 cm tillåts)
Gran 11 cm ub (enstaka ned till 10 cm tillåts)

Maxdiameter i grövsta änden 30 cm ub (leveranser från Skånetimmer 34 cm ub)

Ingen hänsyn ska tas till maxdiametern i rot på egna leveranser med ursprung 2, 3 och 4

 

 

 

Redovisning
Kubben redovisas med 2710 eller 2720.
Volymandel (%) leveransgill tall med diameter <16 cm ub registreras som "Tall" i trädslagskolumnen och
volymandel (%) leveransgill gran med diameter <16 cm ub registreras som "Gran" i trädslagskolumnen.
Grövre (16+ cm ub) leveransgilla stockars volym (%) registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen.

 

Övrigt
I övrigt enligt VMF Syds generella mätningsbestämmelser för barrkubb (9.04). Observera att tvär- och ändkrökar ej tillåts

 

________________________________________________________________________________________

 

Sortiment/ trädslag
2510 resp. 2520  (ska vara trädslagsrena, fel trädslag i resp. trave vrakas)

 

Dimensioner

 

Diameter

Minsta toppdiameter: 12 cm ub

 

Mätning/Redovisning

Volymandel leveransgilla stockar (%) med min.diameter 16 cm ub registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen. Övriga leveransgilla stockars volym (%) registreras som "Tall" resp. "Gran" i trädslagskolumnen.

 

Övrigt
I övrigt enligt VMF Syds generella mätningsbestämmelser för klentimmer (5.01).


 

________________________________________________________________________________________

 

Sortiment/ trädslag

2810 resp. 2820 (ska vara trädslagsrena, fel trädslag i resp. trave vrakas)

 

Dimensioner

 

Diameter
Minsta toppdiameter: 10 cm ub

 

Mätning/Redovisning
För Sydveds leveranser av 2820 gäller:
Volymandel leveransgilla stockar (%) med min.diameter 16 cm ub registreras som "Övrigt" i
trädslagskolumnen. Övriga leveransgilla stockars volym (%) registreras som "Tall" resp. "Gran" i
trädslagskolumnen.
För övriga säljare sker ingen trädslagsfördelning.

 

Övrigt
I övrigt enligt VMF Syds generella mätningsbestämmelser för klentimmer (5.01)