Tillbaka till mätinstruktioner

9.70 AVVIKANDE MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TIMMER TILL VÄRÖSÅGEN

 

Mätplats
Värö (9202) samt terminalerna i Falköping, Eslöv och Stockaryd

 

Sortiment
Barrsågtimmer 01, 04

 

Mätmetod
Travmätning

 

Dimensioner


Längd
Minimilängd:

Sortiment 01  300 cm
Sortiment 04 300 cm

Minsta utbyteslängd: 280 cm

 

 

Största längd:

Värö 570 cm
Terminalerna i Falköping, Eslöv och Stockaryd 650 cm

 

Diameter
Minsta toppdiameter ub: 16 cm ub
Grantimmerstock 75 cm ub och grövre skall vrakas.

 

Kvalitet
Kvalitetskrav enligt ”Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer”.

 

Redovisning
Volymandel tallstockar (%) med min.diameter 22 cm ub registreras som "Tall" i trädslagskolumnen. Volymandel granstockar (%) med min.diameter 22 cm ub registreras som "Gran" i trädslagskolumnen. Klenare (diameter <22 cm) tallstockars och granstockars volym (%) registreras som "Övrigt" i trädslagskolumnen.

 

Volymandelen granstockar med 6-20% skogsröta i ändytan och torra stockar (utan lagringsröta och insektsskada i veden) redovisas med trädslag ”V” i trädslagsfältets femte kolumn. Skogsrötan i stock får dock inte vara centrumställd, d.v.s. beröra märgen.

 

Färskhetskrav
Timmer som avverkats under perioden 1/11 - 28/2 och anmälts senast den 15/3 mäts i befintligt skick, då intransporten skett inom 4 veckor från orderdatum.

Timmer som avverkats under perioden 1/3 - 31/10 och anmälts inom två veckor från påbörjad avverkning mäts i befintligt skick, då intransporten skett inom 2 veckor från orderdatum.

Vid för sen intransport skall man i mätningen bortse från eventuella skador och mätningen redovisas med omfattning 1.

 

Övrigt
Timmersortiment för travmätning mätningsvägras om vrakvolymen bedöms överstiga 20%. I övrigt gäller Nationella mätningsinstruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer”.