Tillbaka till mätinstruktioner

9.65 MÄTNINGSBESTÄMMELSE FÖR TÄNDSTICKSVIRKE TILL SWEDISH MATCH

 

Köpare
Swedish Match Industrier AB

 

Sortimentskod/trädslag
Tändsticksvirke av asp (355)

 

Mätmetod
Travmätning

 

Tillredning
Stock skall vara tillredd av levande stamdel samt fri från lagringsröta och insektsskador.
Den skall vara jämnkapad och tillfredställande kvistad (25% av antalet kvistar får vara maximalt 55 mm över mantelyten). Fällkam får ha maximalt 10 cm höjd. Rotben med höjd >15 cm tillåts ej.

 

Dimensioner

 

Längd
Längd:  310  cm                    
Minsta längd: 307 cm (kortare stockar vrakas)
Maximilängd: 330 cm  (längre stockar vrakas)

Enstaka stockar (5% av stycketalet) i intervallet 295 cm - 306 cm accepteras .
Kubering skall ske efter avtalad längd 310 cm

 

Diameter
Minsta toppdiameter: 24 cm ub lågkant
Max rotdiameter: 75 cm ub

 

Kvalitet

Kvist Alla kvistars sammanlagda diameter på stocken får ej överstiga 1,5 gånger toppdiametern under bark. Enskild kvist får vara max 80 mm. Halv kvist i kapskäret med missfärgning/röta i direkt anslutning till kvisten tillåts. Kvist helt angripen av röt (rötkvist) tillåts ej.
Avverkningsspricka (spjälkning) Avverkningsspricka (spjälkning) som i ändytan öppnar sig mer än 5 mm längs hela utsträckningen från mantelyta till mantelyta inom 2/3 från ändcentrum tillåts ej.
Ringsprickor Spricka som följer årsring tillåts till max halva årsringens längd
Växt- och frostspricka Växtspricka som uppkommit under trädets tillväxt samt frost- och torksprickor som uppkommit efter avverkning tillåts.
Röta (lös) Tillåts i stubbskäret på rotstock intill 1/3 av diametern. Centrumställd lös röta tillåts till max 50 mm på övriga ändytor.
Röta (fast) Faströta tillåts med en diameter till max 70 mm i ändyta. Den sammanlagda ytan av fast- och lösröta får vara max 70 mm.
Krök Krokighet tillåts i ett led. Största avvikelse tillåts med max båghöjd 10 cm

Missfärgning

​Tillåts i högst 10 procent av stycketalet
Övriga fel
  • Djupa rotveck och öppna lyror får ej gå djupare än 20 procent av ändytediametern.
  • Öppen eller sluten klyka tillåts ej.

 

Redovisning
Sortimentskod 355

Avverkningsskadeklass ska anges:

AvverkningsskadeklassAndel av stockar med kap/fällsprickor
​1<10%​
​2​11-20%
​321-30%​
​4​31-40%
​5​41-50%
​6​>50%

 

Övrigt
I trave får andelen vrak högst uppgå till 20 procent. Vid förekomst av sten, kol, sot, metall, vresig ved eller plast mätningsvägras leveransen. Flera maxfel får ej förekomma samtidigt. Avvikelserapportering ska ske till köpare om vrakandelen överskrider 10%.