Tillbaka till mätinstruktioner

10.04 KONTROLL AV KVITTENSLISTA FÖR STOCKDATA PÅ SÅGVERK

 

Vid sågverken ska kvittenslista för stockdata från SDC över mottagna sändningar kontrolleras. Det ska inte finnas någon avvikelse i stycketalet och saknade/felaktiga redovisningsnummer skall utredas och åtgärdas. Vid fel eller avvikelser ska VMF Syds centrala rättare/korrigerare kontaktas.

 

Vid överensstämmelse skall kvittenslistan signeras av virkesmätaren.

 

Då kvittenslista inte erhållits innevarande skift/arbetstillfälle skall virkesmätare vid nästa skift/arbetstillfälle jämföra kvittenslistan och signera.